Partnerët në Siguracion

Grupi Financiar i Porsche  bashkepunon me kompanite me te mira qe ofrojne sigurimin e automjetve ne tregun automotiv. 

Ne , u ofrojme  klientëve   (për mjetet e marra me qira), kushtet më të favorshme për zotërimin e policave të sigurimit gjithëpërfshirëse dhe të besueshme. 

Grupi Financiar i Porsche bashkëpunon me kompanitë e mëposhtme të sigurimit: 

Shërbime me cilësi të lartë

  • Shfaqjen e kushteve transparente te kompanive të sigurimit në vend
  • Përfundimi i shpejtë dhe i besueshëm i Marrëveshjes /Policat e sigurimit
  • Drejtimin e klientëve per nje shërbim të kualifikuar.
  • Drejtimin e konsumatorëve për të blerë pajisje shtesë të mbrojtjes dhe instalimin e tyre në objektet e shërbimit.
  • Ndihma në likuidimin e dëmeve si dhe riparimi i automjeteve në koncesionarin e autorizuar